boks5

 

Coaching og sparring

 

Hvad enten du er leder eller medarbejder, kan du ind imellem have brug for en dialog med en uvildig, ekstern professionel sparringspartner som kan udfordre og hjælpe dig med inspiration til at se en given sag fra nye sider. En eller flere coachsamtaler kan hjælpe til afklaring og åbne for nye idéer og handlemuligheder i en ellers fastlåst situation.

 

Executive coaching henvender sig primært til ledere, chefer, eller leder-grupper. Der ønsker at kvalificerer deres handlinger I en organisatorisk kontekst.

 

Der kan være mange spørgsmål og overvejelser som danner udgangspunktet for at anvende en professional coach. Men nogle af de problemstillinger vi ofte møde er:

 

•Hvordan får jeg skabt en sund og dynamisk arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere?

 

•Hvordan kan jeg som leder arbejde med at nedbringe sygefraværet i min organisation?

 

•Hvordan forholder jeg mig konstruktivt til konflikter i min organisation?

 

•Hvordan får jeg skab en ordentlig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv?

 

•Hvordan får vi som lederteam skabt et velfungerende samarbejde?

•Hvordan kan vi arbejde med de svære og vigtige samtaler, så som afskedigelse samtalen, så det bliver konstruktivt for alle parter?

 

Vi har specialiseret os i sparring og coaching af direktører, chefer, ledere og ledergrupper fra både den private og offentlige sektor med fokus på ledelse, samarbejde og organisationsudvikling. Derudover tilbyder vi coaching af medarbejdere og medarbejdergrupper i forhold til trivsel på jobbet, personlig og faglig udvikling samt karriereudvikling.

Sparring- og coachsamtaler hos Curilux & Partners har ikke terapeutisk karakter, men tager udgangspunkt i dit arbejdsliv, dine arbejdsmæssige udfordringer, fremtidsdrømme og den organisatoriske kontekst, som du agerer i. Inden for denne ramme sætter du selv dagsordenen for samtalerne.

 

Niels Buch Bergmann har selv en baggrund som leder og har derudover igennem de sidste 12 år. Coachet, undervist og rådgivet mere en 200 ledere og medarbejdere om året.

Hans tilgang til coaching og sparring kommer fra en systemisk, anerkendende fremgangsmåde, som både tager udgangspunkt i lederes helt egen situation og i den organisatoriske sammenhæng lederen fungerer i, i det daglige.

 

 

 

© 2009 Curilux & Partners · Arne Jacobsens Allé 7 Ørestaden, 2300 København S · Tlf: +45 3124 2474