boks1

 

 

Virksomheden blev stiftet i år 2010 af Niels Buch Bergmann med en vision om at biddrage til ’brobygningen’ mellem systemiske teorier og levet praksis på offentlige og private arbejdspladser.

 

Curilux & Partners består desuden af et netværk af konsulenter og forskere, som arbejder ud fra et fælles afsæt i en systemisk ledelsesteori og praksis.

 

Centrale kvalifikationer hos Niels

 

Systemisk baseret undervisning, coaching og supervision.

Ledelse fra et systemisk anerkendende perspektiv, fusions- og forandringsledelse, værditeori, værdibaseret ledelse, positioneringsteori, ledelses-etiske dilemmaer, kompetenceafklaring.

 

Kunder fra det private så vel som det offentlige blandt andet skole-området, Børne og Ungdomsforvaltningen, Netværk Danmark, Ældre-plejen, læger og andet sundhedspersonale i Region Hovedstaden, København, Roskilde og Greve Kommune.

Underviser på speciel designede uddannelsesforløb for private og offentlige ledere.

 

 

Fokus

 

Det professionelle fokus i Curilux er på begrebet ’organisatorisk sammenhængskræft’ der er et udtryk for hvor effektiv en organisation er til at arbejde koordineret med egne visioner, strategier og mål.

 

Udfordringen i forhold til at skabe høj organisatorisk sammenhængskraft består særligt i, at vi som ledere, politikkere, konsulenter og medarbejdere, stadig arbejder ud fra nogle forældede mentale modeller, som i bund og grund stammer fra den tidlige industrialder. Disse mentale modeller bygger i høj grad på tanken om, at verden og mennesker fungerer ud fra en lineær logik hvor man kan dreje og regulerer på nogle ’håndtag’ og alene derved styre og kontrollere vores skabte resultater.

De fleste véd faktisk godt, at meget af det, de gør (som ledere, politikere, beslutningstagere) ikke virker på længere sigt, ved alene at agere ud fra en lineær logik. Men de gør det alligevel. Curilux & Partners ønsker at udfordre og kvalificerer de styrende mentale modeler til gavn for alle organisationens interesenter

 

 

Metode

 

Erkendelsesteori som eksempelvis ’Anerkendelse’ (Axel Honneth) og AI – Appriciative Inquiery (Cooperrider) kobles op på organisationens kerneopgave i forskellige lærerige og tilpas udfordrerne processer, som igennem forløbene ’monitoreres’ for at sikre der bliver skabt bæredygtige resultater for kunderne.

 

Historien bag navnet

 

I år 2009 gennemførte Niels Buch Bergmann en systemisk leder og konsulentuddannelse igennem det engelske universitet Bedfordshire i Luton, England.

En væsentlig del af studiet koncentrerede sig om begreber som ’nysgerrighed’ og ’refleksion’ og i hele det to årige forløb, var der fokus på at skabe holdbare og bæredygtige resultater igennem de forskellige lærte teorier hjemme i egen organisation.

 

Efter endt examen med flotte karakterer. Stod særlig én åbenbaring klar for Niels. Nemlig, at det var muligt, og ikke mindst effektivt, som leder og konsulent, at leverer en høj professionel faglighed til arbejdspladsens daglige kerneopgave og samtidig udvikle måden det skete på (udvikle samarbejde og interne processer).

 

Ved at oparbejde en bevidst og kontinuerlig nysgerrighed og undren, i forhold til samarbejdet, den interne og eksterne kommunikationen og de skabte organisatoriske resultater. Kan man drifte, udvikle og koordinerer indsatser og forståelser på en og samme tid. Med andre ord - Undersøgelse og udvikling hænger sammen, og metaforen om at bruge nysgerrighed som ’lygte’ til at belyse dette med opstod.

 

Navnet Curilux sammensætter de to begreber: Nysgerrighed og Lys ved at bruge det engelske ord: Curiosity, der betyder: Undersøgelse. Og Lux, som er det latinske ord for lys, eller oplysning.

 

Slogan i Curilux: Reflekteret handling – nye resultater!

 

[Forside]

 

© 2009 Curilux & Partners · Arne Jacobsens Allé 7 Ørestaden, 2300 København S · Tlf: +45 3124 2474